NOVINKY

REFERENCIE

 

AKTUÁLNY PROJEKT

FVE Aranyospuszta - Maďarsko

EVO - Vojany

FVE - 15 MW Zemplinské Hradište

FVE - 3 MW Mokrance

FVE - 4 MW Čečejovce

JAVYS - Jaslovské Bohunice, napojenie tepla z A2

4 MW Elektráreň na biomasu v areáli VSS

Kosit - Zdroj 8 MW

Bioplyn - Sačurov 2 MW 

Naša ponuka