Profil spoločnosti

Naša spoločnosť si za svoje obdobie existencie vybudovala dobré meno na Slovenskom stavebnom trhu. Svedčí o tom aj tá skutočnosť, že sme doposiaľ neobdržali žiadnu reklamáciu na kvalitu vypracovaných projektov a z realizovaných zákaziek. Všetky navrhnuté zariadenia po zrealizovaní slúžia svojmu účelu a pracujú v rámci rozvodných sietí respektíve priemyselných prevádzok.

Spoločnosť zamestnáva odborníkov a špecialistov v elektroprofesii s dlhoročnými skúsenosťami . Zamestnávame šiestich pracovníkov elektroprojektantov, štyroch montážnych pracovníkov, asistentku pre ekonómiu a personalistiku. Riaditeľom a súčasne konateľom spoločnosti je Ing. Peter Jacko. Technické vybavenie spoločnosti pozostáva: z nákladných motorových vozidiel, osobných motorových vozidiel, pracovných strojov a zariadení – Komatchu, elektrocentrála, rezačka asfaltu, elektropneumatické kladivá, motopneumatické kladivo, vŕtačky, zváračky, uhlové brúsky, rebríky, plošiny a pod. a sady ochrán a pomôcok VN,NN.

Projektová kancelária je vybavená modernou výpočtovou technikou a periférnymi zariadeniami ako sú ploter, tlačiarne, kopírovacie a skenovacie zariadenie, atď. vrátane autorizovaného softwarového vybavenia a digitálnej fotografie.